LOCATIE


Je vindt Pontkade direct naast de oude Baanderij, waar onder andere de IJ-kantine gehuisvest is en je bijna met de voeten in het IJ staat. Door de dynamische uitstraling van Pontkade, met verschillende hoogtes en volumes, ontstaat er een geleidelijke diepte die het gebouw afwisselend en spannend maakt.

Pontkade wordt omringd door de NDSM kade: de pontaanlanding met het plein waar veel reuring is. Aan de Ms. van Riemsdijkweg is een doorgaande route van Amsterdam-Noord naar de pontaanlanding. Dit is een belangrijke verbinding tussen oost en west. Hier komen veel voetgangers en fietsers langs waardoor ook de commerciële ruimtes op de begane grond aantrekkelijke functies kunnen bieden aan passanten en bewoners. 
Aan de NDSM-straat zal de entree naar de parkeergarage komen. De NDSM-straat is de fysieke verbinding naar de rest van NDSM west.