De levensader van Noord

NDSM TOEN


De industriegebieden, tientallen jaren de levensader van Amsterdam Noord. Zo ook de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) die zich, net als vele bedrijven, in de loop van de 20e eeuw vestigden aan de noordoever van het IJ. Het bloeigebied van de Amsterdamse haven. In de stad zelf was geen plek voor industrie op die schaal. De industrie leverde veel werkgelegenheid op en trok arbeiders uit Amsterdam en de rest van Noord- Holland aan. JAREN 80

Begin jaren 80, het einde van het industriële tijdperk. De Amsterdamse industrie stortte in. Noord raakte in korte tijd alle fabrieken en werven kwijt en mensen raakten massaal werkloos.

KUNSTENAARS EN CULTURELE ONDERNEMERS

Het pionierswerk van de 1e fase van de gebiedsverandering werd in Noord verricht door de kunstenaars en culturele ondernemers die zich in de eerste jaren van het millennium vestigden in de leegstaande gebouwen van de NDSM-werf. Ook Tolhuistuin, een nieuw cultureel centrum aan de oever van het IJ, recht tegenover het CS. Zij trokken steeds meer publiek naar de andere kant van het water.


NOORD-ZUIDLIJN

De veranderingen van Noord werden versneld door de komst van de Noord-Zuidlijn. De A’dam Tower en het Eye filmmuseum ontpopten zich binnen een paar jaar tot echte publiekstrekkers voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Op dit moment is Noord het middelpunt van Amsterdam. Dit blijkt uit de diverse initiatieven die de gemeente Amsterdam heeft met de Sprong over het IJ (vaste verbindingen over het IJ). Met haar ligging centraal in Haven-Stad is het een gebied met een enorme historie en potentie. Haven-Stad is het geplande nieuwe woon- en werkgebied in het noordwesten van Amsterdam, dat vanaf circa 2030 ontwikkeld wordt.