Corona-update

10-04-2020

Overige berichten
Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook voor de partijen waarmee Pontkade Ontwikkeling op NDSM samenwerkt. Wij houden de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. Hierbij nemen wij de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, kopers, belangstellenden, leveranciers en partners zeer serieus.

Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag - samen met de bouwer en de leveranciers - inzetten voor de uitvoering van onze NDSM-projecten. Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het coronavirus voor lopende en toekomstige projecten tot een minimum te beperken.

Gezien de onzekere omstandigheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat hierdoor in de toekomst in sommige gevallen mogelijk (plannings)problemen kunnen ontstaan. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij onze kopers en belangstellenden hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.